En logoped jobber med å forbedre menneskers kommunikasjon, og gjennom dette forbedre deres livskvalitet. A-logopedene arbeider med barn, unge og voksne med ulike former for kommunikasjonsvansker i Oslo.

A-logopedene utreder og behandler innenfor fagområdene afasi, parkinson og stemmevansker, taleflytvansker, lese- og skrivevansker, og språk/uttalevansker. Vi tar i mot klienter på vårt kontor i Oslo. Ved behov vurderes muligheten for å reise ut til hjem, skoler og barnehager.

Ønsker du logopedisk behandling, utredning eller rådgivning?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss