Fagområder


Fagområder - Språkvansker
Språkvansker er en betegnelse som brukes om barn som har vansker med… Les mer

Fagområder - Lese- og Skrivevansker
Det kan være flere årsaker til at et barn har vansker med å tilegne seg… Les mer

Fagområder - Taleflytvansker
Stamming er en taleflytvanske som fører til ufrivillige stopp, forlengelser eller gjentakelser i talen… Les mer


Fagområder - afasi
Afasi er en ervervet språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen… Les mer

Fagområder - Parkinson og Stemmetrening
Parkinson sykdom rammer nervesystemet og forekommer hos… Les mer

Fagområder - Stemmevansker
Stemmevansker innebærer å ha problemer med bruk og kontroll av stemmen… Les mer


Behandlingsmetoder

  • Talk tools er et amerikansk firma som har utarbeidet et treningsprogram...

    Les mer
  • LSVT Loud (Lee Silverman voice treatment) er en stemmetreningsmetode for...

    Les mer