Om oss

Anniken_Gjestad-Rosoy

Anniken Gjestad-Rosøy
Logoped, MNLL

Heidi_Marie_Borgeteien

Heidi Marie Borgeteien
Logoped, MNLL

Lise Paulsen

Lise Paulsen
Logoped, MNLL


Reidun_Marie_Johannessen

Reidun Marie Johannessen
Logoped, MNLL

Sunniva Stenling

Sunniva Stenling
Logoped, MNLL


A-logopedene består av fem logopeder utdannet ved universitetet i Oslo. Utdannelsen er bygget opp av bachelor- og mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi.

Hos oss møter du logopeder med bred erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med ulike behov og vansker innenfor de logopediske områdene:

 • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
 • Afasi
 • Språk- og uttalevansker
 • Stemmevansker (inkluderer også Parkinson)
 • Utredning av lese og skrivevansker (dysleksi)

Vår bakgrunn er blant annet fra logopedisk arbeid i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), og fra direkte oppfølging av barn med språkvansker i barnehage og spesialskole.

Vi i A-logopedene synes det er viktig å holde oss oppdaterte på forskning som gjøres på vårt praksisfelt. For å kunne gi våre klienter best mulig oppfølging er vi opptatt av å stadig utvikle vår fagkompetanse. Vi deltar derfor jevnlig på kurs og sertifiseringer. Vi har sertifiseringer i:

 • LSVT-Loud (stemmetreningsmetode)
 • Lidcombe-programmet (stammebehandlingsmetode for førskolebarn)
 • Talk tools, nivå 1 og 2 (munnmotorisk trening)
 • LOGOS (testverktøy for kartlegging av lese- og skrivevansker)
 • WPPSI/WISC/WAIS (testverktøy for vurdering av generelle læreforutsetninger)
 • CELF-4 (testverktøy for kartlegging av språkvansker)

I tillegg til å holde oss oppdaterte mener vi det er viktig å spre informasjon og dele kunnskap. Vi holder kurs på flere av de logopediske områdene. Vi har også forelest for lærerstudenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus. For mer informasjon om hvilke kurs vi tilbyr se her.

I tillegg til personer som tar kontakt med oss direkte, leies vi inn av kommuner som benytter seg av våre logopediske tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og hyggelig prat!