Afasi

Hva er afasi?

Afasi er en ervervet språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.
Afasi skyldes vanligvis hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen. Afasi kan også oppstå som følge av ytre hodeskader eller sykdom som rammer hjernen.
I Norge er det ca 5000 personer som får afasi hvert år.

Hvilke vansker kan afasi medføre?

Afasi kan føre til ulike typer språk –og kommunikasjonsvansker, og kan variere i alvorlighetsgrad. Afasirammede kan ha vansker med å forstå og gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig.
Afasi vil på ulike måter begrense den afasirammedes mulighet til å kommunisere. Når en person rammes av afasi, vil det få konsekvenser for hele livssituasjonen til den afasirammede.

Hva kan gjøres?

Den afasirammede vil som regel ha behov for språkrehabilitering hos logoped. Logopeden vil også kunne hjelpe personen til å takle kommunikasjonsvanskene som medfølger. Det er viktig å komme i gang med språktrening så raskt som mulig, for å dra nytte av spontanbedringen som gjerne skjer de første ukene.

 

Hva tilbyr A-logopedene til personer med afasi?

  • Språk- og taletrening.
  • Hjelp til å tilrettelegge for best mulige kommunikasjonmuligheter.
  • Hjelp til å finne eller utvikle kommunikasjonsverktøy.
  • Veiledning av familie i forhold til å håndtere den afasirammedes språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Gruppetimer med fokus på kommunikasjon, og mulighet for å møte andre personer i samme situasjon.

Les mer om behandling her.

Behandlingen dekkes av HELFO (siden åpnes i nytt vindu). For å se søknadsgangen for å få dekket behandling av HELFO les her.