Kurs

A-logopedene tilbyr kurs innenfor ulike logopediske fagområder. Vi skreddersyr kurs for din barnehage eller skole. Vi tilbyr også kurs for foreldre til barn med ulike språklydvansker.

Vi tilbyr kurs innenfor fagområdene:

Språk – og uttalevansker

Kurset vil gi en innføring i teori rundt språkvansker og/eller uttalevansker samt tips og metoder for hvordan man kan arbeide med denne type vansker. Vi skreddersyr kurs for din arbeidsplass.

Lese- og skrivevansker (Dysleksi)

Kurset vil gi en innføring i teori rundt lese- og skrivevansker samt råd og tiltak for hvordan man arbeider med denne type vansker. Vi skreddersyr kurs for din arbeidsplass.

Språklyd-kurs

Dette er et kurs for barn som strever med enkeltlyder i språket, og deres foreldre (eksempelvis /r/- og /s/-lydene). Kurset vil gi en innføring i ulike metoder for å mestre språklyden. Kurset går over 5 ganger og har fokus på å lære foreldre og barn teknikker og øvelser for trening hjemme. Noen barn lærer seg lyden raskt, mens andre bruker lengre tid og noen vil ikke mestre lyden i det hele tatt. Dette er svært individuelt, og avhenger av mange faktorer.