LSVT Loud

Hva er LSVT loud?

LSVT loud (Lee Silverman voice treatment) er en stemmetreningsmetode for personer med parkinson sykdom eller andre nevrologiske sykdommer. Metoden ble utviklet i USA på slutten av 1980-tallet, og forskning gjennom 20 år har vist svært god effekt av programmet. LSVT loud er individuell og intensiv stemmetrening bestående av enkle stemmeøvelser. Treningen fokuserer kun på et mål: «Snakk HØYT». Dette betyr ikke at behandlingen lærer personer å rope, men LSVT loud bruker treningen til å få en forbedret og sunn stemme, med et normalt stemmevolum. Stemmetreningen stimulerer musklene i taleapparatet gjennom et systematisk hieriarki av øvelser, og fungerer som fysioterapi for taleapparatet. I tillegg fokuserer treningen på bevisstgjøring av egen stemmebruk.

Hvem er LSVT loud rettet mot?
LSVT loud er spesielt utviklet for personer med parkinson sykdom. 89 % av personer med parkinson sykdom har, eller vil få vansker med talen i form av:

 • Lav/luftfylt stemme.
 • Monoton stemme.
 • Lite mimikk.
 • Utydelig artikulasjon.
 • Vansker med å justere stemmevolum.

Forskning har vist god effekt av metoden på alle stadier av parkinson sykdom, men behandlingen har vist seg mest effektiv for personer på tidlige eller midtre stadier av sykdommen.

LSVT loud har også blitt prøvd ut, med positive resultater, på personer som har hatt slag, multippel sclerose (MS), down syndrom og cerebral parese.

Fordi stemmestreningen med LSVT loud er basert på enkle øvelser passer metoden for alle i målgruppen, men det kreves motivasjon og tid for å gjennomføre programmet.

Hva innebærer behandling med LSVT loud?
Programmet blir administrert gjennom 16 timer fordelt over fire uker (fire timer á 60 min per uke). Det er viktig at programmet følges da intenisteten er nødvendig for å oppnå optimale resultater.
I tillegg kommer innlednings- og avslutningssamtaler, samt kontrolltimer ved behov.

Stemmetreningen kan foregå på vårt kontor eller over videosamtale. Det vil derfor være lettere å fullføre programmet for personer som bor utenfor Oslo, eller som har funksjonsnedsettelser.

Hva kan behandling med LSVT loud føre til?

 • Økt stemmestyrke.
 • Bedre og tydeligere uttale.
 • Bedre mimikk.
 • Bedre setningsmelodi.
 • Mer bevissthet rundt egen stemme.
 • Bedre taletempo.