Parkinson og stemmevansker

Parkinson sykdom rammer nervesystemet og forekommer hos ca 8000 personer av Norges befolkning. Parkinsonisme er en samlebetegnelse på en rekke kroniske, nevrologiske sykdommer som likner på hverandre. Disse kjennetegnes ved at de særlig gir problemer knyttet til bevegelser og bevegelighet.

Parkinson gir både motoriske og ikke-motoriske symptomer.

Parkinson og kommunikasjonsvansker

Det viser seg at 89% av alle med Parkinson sykdom før eller siden vil oppleve vansker knyttet til kommunikasjonsevnen. Blant annet rammer sykdommen muskulaturen som inngår i taleproduksjonen, noe som kan føre til reduksjon av stemmekvalitet og formidlingsevne.

Stemmetrening med LSVT-Loud

Personer med sykdommen kan få kommunikasjonstrening hos logopeder. Treningen kan ikke stoppe utviklingen av sykdommen, men vil kunne bidra til å opprettholde stemme- og talekvaliteten på best mulig funksjonsnivå.

LSVT-Loud er den eneste metoden som har forskningsmessig bevis for at den forbedrer stemmen og talen hos personer med parkinson sykdom. Over 20 års forskning med denne type stemmebehandling har vist gode resultater for personer med redusert stemmekvalitet grunnet parkinson sykdom.

 

Hva slags behandling tilbyr A-logopedene til personer med parkinson sykdom?

A-logopedene kan tilby Lee Silverman Voice Treatment Loud (LSVT Loud).

Programmet er over 16 timer fordelt over fire uker. I tillegg kommer innlednings- og avslutningssamtaler, samt kontrolltimer ved behov. Stemmetreningen kan foregå på vårt kontor eller over videosamtale. Det vil derfor være lettere å fullføre programmet for personer som bor utenfor Oslo, eller som har funksjonsnedsettelser.

Hva kan trening av stemmen føre til?

  • økt stemmestyrke
  • bedre mimikk
  • tydeligere uttale
  • bedre taletempo

Behandlingen dekkes av HELFO (siden åpnes i nytt vindu). Vi er behjelpelige i denne søknadsprosessen.