Rådgivning

Rådgivning vil inngå i all behandling og utredning som A-logopedene tilbyr.

A-logopedene tilbyr også rådgivning til barnehager og skoler som arbeider med barn og unge med ulike former for språk- og talevansker. Vi kommer med råd angående undervisningsmetoder, opplegg og fremgang for det enkelte barnet.

Vi tilbyr også samtaler til foreldre som ønsker råd om hvordan de på best mulig måte kan stimulere sitt barns språklige utvikling.

 

Rådgvning kan være samtaler rundt:

  • en bekymring om barnets språklige utvikling.
  • en språk- eller kommunikasjonsvanske barnet har.
  • hva god språkstimulering kan innebære.