Stemmevansker

Hva er stemmevansker?

Alle kan oppleve ubehag og stemmesvikt en gang i blant, gjerne i forbindelse med aktiviteter som krever mye stemmebruk. For de fleste blir stemmen bra igjen etter hvile, men for noen forsvinner ikke vanskene av seg selv. Stemmevansker innebærer å ha problemer med bruk og kontroll av stemmen som følge av forstyrrelser i stemmeapparatet. Dette kan gi seg uttrykk i opplevelsen av å være sliten eller «trett» i stemmen, ubehag eller smerte i stemmeapparatet, hørbare avvik i stemmekvalitet, svak stemme eller bortfall av stemmen. Tegn og symptomer på en stemmevanske kan være:

 • Hes eller luftfyllt stemme
 • Redusert stemmeomfang (register)
 • bortfall av stemmen
 • Knekk i stemmen (registerbrudd)
 • Presset stemme
 • hakkete eller skjelvende stemme
 • Sliten i halsen
 • tungt å snakke
 • ubehag eller smerte i halsen
 • Økt kremtetrang
 • Svakere stemme
 • å bli sliten og gå tom for energi
 • Tørrhet i halsen og svelgetrang

Stemmevansker oppstår gjerne som et resultat av flere faktorer som virker sammen. Det er vanlig å skille mellom organiske eller funksjonelle årsaker til stemmevansker:

 • Organiske årsaker kan være medfødt avvik i strupen, synlige forandringer i strupen eller skader på nervene som går til strupen (f.eks polypper eller svulster på stemmebåndene og lammelser i musklene i strupen).
 • Funksjonelle årsaker kan være feilbruk eller misbruk av stemmen over tid. Det innbærer ofte overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebruk. Andre påvirkende faktorer kan være psykisk stress, luftforurensing eller sykdom (forkjølelse).

Fordi det er vanskelig å si noe sikkert om hva som er årsaken til en stemmevanske bør det alltid foreligge en legeundersøkelse hos en øre-nese-halsspesialist før det gåes i gang med logopedbehandling. Om symptomer og tegn som beskrevet over vedvarer i mer en to uker sammenhengende uten forkjølelse/halsbetennelse bør ønh-lege oppsøkes.

Hva kan stemmevansker medføre?

 • Stemmens kvalitet, klang, stabilitet og styrke blir dårligere, og kan føre til forstyrrelser i kommunikasjon med andre.
 • Fysisk ubehag og smerte, og opplevelsen av at det er tungt å snakke.
 • Sosiale begrensninger fordi kommunikasjonen blir krevende.
 • Sykmelding fra jobb i kortere og lengre perioder.

Hva kan gjøres?

Det er i de fleste tilfeller mulig å gjenopprette en mer funksjonell bruk av stemmen, slik at stemmevansken reduseres eller forsvinner, med hjelp av logopedisk behandling.

 

Hva tilbyr A-logopedene til personer med stemmevansker?

 • Stemmetrening gjennom bruk av ulike logopediske øvelser.
 • Rådgivning i forhold til god stemmebruk og stemmehygiene.
 • Uforpliktende konsultasjon.

Behandlingen dekkes av HELFO (siden åpnes i nytt vindu). For å se søknadsgangen for å få dekket behandling av HELFO les her.