Taleflytvansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale.

Stamming

Hva er stamming?
Stamming er en taleflytvanske som fører til ufrivillige stopp, forlengelser eller gjentakelser i talen. Det anslås at 4-5% av alle førskolebarn stammer, mens i skolealder og opp til voksenalder er anslaget at rundt 1% av befolkningen stammer. Det viser seg at stamming oftere forekommer hos gutter enn hos jenter.

Stamming kan gjenkjennes ved :

  • Gjentakelser av språklyder (eks: s-s-sol).
  • Gjentakelser av stavelser (kan-kan-kanskje).
  • Gjentakelser av ord (hei på-på-på deg).
  • Forlenging av lyd (mmmmmmamma).
  • Blokkering av luftstrøm (sk…al vi gå?).

Det er ingen felles enighet om hva som er årsaken til at personer stammer. Forskning viser likevel at psykologiske, fysiske, miljømessige og språklige faktorer kan bidra til opprettholdelse eller bedring av stamming.

Stammer ditt barn?

Forekomsten av stamming er størst i småbarnsalder og gjerne i perioder hvor barnet er i sterk språklig vekst. Rundt 4% av alle barn stotrer og det kan derfor ofte være vanskelig å skille barnestotring fra stamming. Istedetfor å vente på at et barn skal “vokse” stammingen av seg, kan det være lurt å søke konsultasjon hos logoped slik at det kan foretas en vurdering av hvorvidt stotringen/stammingen til barnet er noe man bør ta tak i. Om barnet viser tydelige tegn på at han/hun er plaget av stammingen, bør man ikke vente for lenge med å oppsøke hjelp.

Kan stamming behandles?

Logopeden vil kunne hjelpe personer som stammer med ulike teknikker for bedre kontroll av egen tale. Dette er teknikker som minsker hyppigheten av stammingen og man vil selv kunne føle større kontroll over egen taleflyt.

 

Løpsk tale

Løpsk tale er en sammensatt vanske, som i første rekke er en taleflyt- og tempovanske. Løpsk tale kan også komme til syne med vansker i forhold til språkets lydsystem, setningsstruktur og språkbruk. Vansken har kjennetegn som hurtig, støtvis og utydelig tale. Personer med løpsk tale opplever ofte at de ikke blir forstått, noe som kan skyldes at de snakker fort, utelater deler av ord og/eller fordi ord kommer i uforståelig rekkefølge.
Mange som strever med løpsk tale er ikke bevisst sine egne vansker, og det må ofte arbeides med å forstå sin egen kommunikasjonsvanske før man kan trene opp taleteknikker. Det er derfor vanlig at det er miljøet rundt personen som søker hjelp/råd hos logoped.

 

Hva tilbyr A-logopedene til personer med taleflytvansker?

  • Èn-til-èn timer med personlig veiledning og teknikktrening (les mer om behandling her).
  • Samtale og teknikktrening i grupper med andre som har taleflytvansker (dette kan brukes i kombinasjon med èn-til-èn timer).
  • Rådgivning til foreldre, skole eller barnehage til barn/personer med taleflytvansker (les mer om rådgivning her).
  • Uforpliktende konsultasjon.
  • Skreddersydde kurs (les mer om kurs her).
Gå til toppen av siden