Talk Tools

Hva er Talk tools?

Talk tools er et amerikansk firma som har utarbeidet et treningsprogram og treningshjelpemidler for personer med problematikk relatert til taleproduksjon og/eller spising.

For å kunne lukke munnen, unngå sikling, tygge og svelge mat og produsere tale bruker vi masse muskler i luftveiene, kjeven, og i/og utenfor munnen. Talk tools har bygd opp et hieriarki av øvelser med spesielt utviklede produkter for å styrke disse musklene. Grunnleggerne av Talk tools er opptatt av at det er de samme musklene vi bruker når vi snakker som når vi spiser. Treningen og treningshjelpemidlene i Talk tools kan sies å være en slags fysioterapi for spise- og talemusklaturen.

Hvem er Talk tools rettet mot?

Øvelsene i Talk tools retter seg mot alle personer, uavhengig av alder eller diagnose, som av en eller annen grunn har nedsatt funksjonell bevegelse i spise- og talemusklene eller som har vansker med motorisk planlegging av spising/tale.

Hva kan trening med Talk tools føre til?

  • Økt sensorisk bevissthet og sensitivetet i talemuskulaturen.
  • Mer kontrollerte bevegelser i talemuskulaturen.
  • Forbedrede spiseferdigheter.
  • Bedre og tydligere Uttale.