Utredning

A-logopedene tilbyr utredning av:

  • Lese- og skrivevansker (dysleksi)
  • Språkvansker
  • Uttalevansker

Ved utredning vil det først gjennomføres en samtale med foresatte, lærer og/eller personen det selv gjelder. I samtalen ønskes det å få et helhetsbilde av klienten, ved å bl.a kartlegge klientens vansker, styrker, tidlig utvikling og miljø.

På bakgrunn av dette vil logopeden velge ut kartleggingsverktøy, som best mulig kan avdekke klientens vanskeområder. Dette kan innebære ulike språktester og observasjon.

Utredningen vil avsluttes med et møte der resultatene fremlegges. Det vil også bli gitt veiledning til klienten, klientens foresatte og/eller lærere om ulike tiltak som kan styrke klientens språklige utvikling. Hele utredningen vil bli nedfelt i en skriftlig rapport som mottas av klienten, klientens foresatte og eventuelt skole/barnehage.

Kartleggingen kan gjennomføres på logopedens kontor eller ved klientens skole/barnehage.

A-logopedene gjennomfører også utredninger på oppdrag fra kommuner.