Priser

Vi følger HELFOs takster (gjeldende fra 01.07.18), fastsatt av Norsk logopedlag:

Takst 1: undersøkelse: kr 1562,-

Takst 2: behandling 45 minutter: kr 782,-

Takst 3: behandling 60 minutter: kr 1036,-

Takst 4: gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1508,-.
Det tilkommer 16,- per person i gruppen.

Takst 5: møtegodtgjørelse med reisetid ved samarbeidsmøter, 30 minutter: kr 325,- tillegg for tidsbruk utover 30 minutter 325,-

Lese- og skriveutredning: kr 4600,- (15% for medlemmer av Dysleksiforbundet i Norge).

Avlysning av avtalt time må skje senest 24 timer før. Ved for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.

Vi har mønsteravtale med HELFO, slik at de dekker tjenester der de har godkjent dette. Full godtgjørelse er godtgjørelse etter de veiledende honorartakstene. Disse takstene gjelder kun selve behandlingen, mens hjemmebehandlingstillegg og reisetillegg dekkes etter satsene i lov om folketrygd § 5-10.

Les mer her om HELFOs takster på helfo.no (siden åpnes i nytt vindu).