A-logopedene inviterer til workshop i Restart-DCM-metoden 5.-7.april !

Vi er veldig glad for å kunne meddele at Marie-Christine Franken og Ellen Laroes kommer til Oslo i April for å holde en 2 1/2 dagers workshop i Restart-DCM-metoden i regi av A-logopedene.

Restart-DCM er en behandlingsmetode for førskolebarn som stammer, basert på Demands and Capacities-modellen for stamming. Modellen bygger på teorien om at stamming oppstår når det er ubalanse mellom barnets kapasitet for taleflyt og de kravene miljøet stiller til barnets verbalspråklige ferdigheter, og at positive endringer hos et barn som stammer og/eller i miljøet vil føre til at stammingen reduseres eller blir helt borte.

Restart-DCM har blitt sammenlignet med Lidcombe-programmet, og resultatene i studien viste at begge behandlingsmetodene hadde like god effekt etter 18 måneder (De Sonneville-Koedoot et al, 2015). Betydningen av tidlig innsats og involvering av foreldrene i behandlingen vektlegges mer og mer, og det er viktig å kunne tilby stammebehandling som er best egnet for barnet og foreldrene.

Vi anbefaler denne workshopen til deg da forskning viser at Restart-DCM gir god effekt, og bør derfor tilbys som én av flere metoder til behandling av førskolebarn som stammer. 

Det er førstemann til mølla da det er begrenset med plasser!

For mer informasjon om påmelding, se under:

Dato for kurs og tider: 5. – 7.april 2017

5.april: klokken 09-16 (møt litt før for registrering)

6.april: klokken 09-16

7.april: klokken 09-13 (halv dag)

Påmeldingsfrist: 25.mars. Bindende påmelding.

Målgruppe: Logopeder og masterstudenter innenfor logopedi.

Sted: Oslo. I lokalene til Statped Sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo.

Arrangør: A-logopedene

Kursholdere: Marie-Christine Franken og Ellen Laroes

Pris:  5000 kr.

For logopedstudenter: 2500kr (altså 50% rabatt).

Prisen inkluderer enkel lunsj onsdag, torsdag, og fredag, samt kaffe og pauseservering alle tre dager.

 

Kontaktinformasjon:

Påmelding: kontakt@a-logopedene.no Merk emnefelt med “Restart-DCM”.

Ved spørsmål kan man ringe telefon: 98636696 og 97625306