Den internasjonale stammedagen

I dag er det den internasjonale stammedagen! I den forbindelse ønsker vi i A-logopedene å sette fokus på tidlig innsats.

Det finnes god evidens for at tiltak som settes inn så tidlig som i barnehagealder har god effekt. Vi ønsker å spre denne kunnskapen slik at flere barn kan bli plukket opp tidlig og at riktig tiltak kan settes inn raskt. Les mer om dette her.

Vi vil også benytte anledningen til å tipse om NIFS, som er en forening for personer som stammer eller har løpsk tale. NIFS er oppdatert på den nyeste forskringen på feltet og holder statig foredrag og samlinger om aktuelle tema. Sjekk ut nettsiden deres: http://www.stamming.no/