Prate, smile, løfte!

A-logopedene har inntatt skolebenken igjen i forbindelse med Statped Sørøst sine årlige afasidager. Afasidagene er et praksisrettet kurs, der vi får muligheten til å høre om praksiserfaringer og forskning, og utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider innenfor afasifeltet.img_0305

Den hyppigste årsaken til afasi er hjerneslag, og med vårt store fokus på afasi disse dager, ønsker vi å dele informasjonsvideoen til Helsedirektoratet om de tidlige, og VIKTIGE, tegnene på hjerneslag. Hvert sekund teller! Se filmen her.

 

Og med dette ønsker A-logopedene alle en riktig god helg!