Velkommen til A-logopedene.

Vi tilbyr logopediske tjenester til barn, unge og voksne.

Vi utreder og behandler innenfor de logopediske områdene: Uttalevansker, stamming og løpsk tale, stemmevansker ved parkinson sykdom, funksjonelle stemmevansker, afasi, og lese- og skrivevansker. Vi tar i mot klienter på vårt kontor i Oslo sentrum, men vi reiser også ut til klienter i Oslo og Tønsberg.

Vi er opptatt av å gi alle våre klienter individuelt tilpasset behandling, basert på oppdatert faglig kunnskap på feltet.

Ønsker du behandling, utredning eller rådgivning, ta gjerne kontakt med oss!Kontakt oss