Priser.

Vi følger HELFOs takster (gjeldende fra 23.03.20 - 01.09.20).
Fastsatt av Norsk logopedlag:

A1: undersøkelse: kr 1573,-

A2: behandling 45 minutter: kr 787,-

A3: behandling 60 minutter: kr 1043,-

A4: gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1519,-
Det tilkommer 16,- per person i gruppen.

A5: Møtegodtgjørelse med reisetid ved samarbeidsmøter, 30 minutter: kr 327,-
Tilegg for tidsbruk utover 30 minutter: kr 327,-

A7a: Video-/ telefonkonsultasjon 45 minutter: kr 787.-

A7b: Video-/ telefonkonsultasjon 60 minutter: kr 1043.-

A7c: Veileding via video/ telefon av pårørende eller personell som følger opp pasient 15 minutter: kr 261.-

Lese- og skriveutredning: kr 4600,- (15% for medlemmer av Dysleksiforbundet i Norge).


Avlysning av avtalt time må skje senest 24 timer før logopedtimen. Ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.


Helfo

Vi har mønsteravtale med HELFO, slik at de dekker tjenester der de har godkjent dette. Full godtgjørelse er godtgjørelse etter de veiledende honorartakstene. Disse takstene gjelder kun selve behandlingen, mens hjemmebehandlingstillegg og reisetillegg dekkes etter satsene i lov om folketrygd § 5-10.

Les mer her om HELFOs takster på helfo.no

For klienter som får logopedbehandlingen dekket av av Helfo faktureres klienten privat ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling, da Helfo dessverre ikke dekker dette.Kontakt oss