Priser.

Vi følger HELFOs takster. Fastsatt av Norsk logopedlag:


A1: undersøkelse: kr 1907,-
Første konsultasjon gjelder alltid som undersøkelse.


A2: behandling 45 minutter: kr 913,-


A3: behandling 60 minutter: kr 1218,-


A4: gruppebehandling på inntil 8 personer, 90 minutter: kr 1775,-
Det tilkommer 27,- per person i gruppen.


A5: Møtegodtgjørelse med reisetid ved samarbeidsmøter, 30 minutter: kr 468,-
Tilegg for tidsbruk utover 30 minutter: kr 468,-


A7a: Video-/ telefonkonsultasjon 45 minutter: kr 913.-


A7b: Video-/ telefonkonsultasjon 60 minutter: kr 1218.-


A7c: Veiledning via video/ telefon av pårørende eller personell som følger opp pasient 15 minutter: kr 306.-
Lese- og skriveutredning (Dysleksi)

Vi gir 10% avslag på lese- og skriveutredninger for medlemmer av Dysleksiforbundet i Norge.


Lese- og skriveutredning med rapport: kr 5700,-.
For elever opp til 10.klasse er det obligatorisk med en fullstendig rapport.


Lese- og skriveutredning med bekreftelse: kr 4300,-
For voksne er det valgfritt om man ønsker en fullstendig rapport, eller kun bekreftelse/ avkreftelse på dysleksi.


Gjennomlesing av dokumentasjon og signering av X-skjema Lånekassen: kr 913,-Avlysning av avtalt time må skje senest 24 timer før logopedtimen. Ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.


Helfo

Vi har mønsteravtale med HELFO, slik at de dekker tjenester der de har godkjent dette. Full godtgjørelse er godtgjørelse etter de veiledende honorartakstene. Disse takstene gjelder kun selve behandlingen, mens hjemmebehandlingstillegg og reisetillegg dekkes etter satsene i lov om folketrygd § 5-10.

Les mer her om HELFOs takster på helfo.no

For klienter som får logopedbehandlingen dekket av av Helfo faktureres klienten privat ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling, da Helfo dessverre ikke dekker dette.Kontakt oss