Om oss.

A-logopedene består av fem logopeder som jobber med barn, unge og voksne med ulike behov og vansker knyttet til:

 • språk- og uttale
 • stamming og løpsk tale
 • parkinson sykdom
 • stemme
 • afasi
 • lesing og skriving

Vi har alle minst 5-årig utdannelse ved universitetet i Oslo, med mastergrad i logopedi. Vår tidligere erfaringsbakgrunn er blant annet fra logopedisk arbeid i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo kommune, og fra direkte oppfølging av barn med språkvansker i barnehage og spesialskole. A-logopedene ble startet i 2013, og har siden det opparbeidet bred erfaring innenfor alle de overnevnte fagfeltene.

A-logopedene er medlemmer av Norsk Logopedlag (NNL), som er en organisasjon for logopeder. Vi arbeider i samsvar med deres lover og regler, og etiske retningslinjer.

Vi er opptatt av at den logopediske behandlingen vi gir våre klienter skal bygge på oppdatert og forskningsbasert faglig kunnskap. Vi deltar jevnlig på kurs og fagkonferanser. Vi har også arrangert og holdt kurs og forelesninger innenfor flere av de logopediske områdene.

Flere av våre logopeder er medlemmer av Parkinsonnet, et tverrfaglig nettverk for fagpersoner som jobber med personer med parkinson sykdom.

A-logopedene har sertifiseringer i:

 • LSVT-Loud
 • Lidcombe-programmet
 • Restart-DCM
 • Talk tools, nivå 1 og 2
 • LOGOS
 • WPPSI/ WISC/ WAIS
 • CELF-4


Kontakt oss